Izvođenje radova na adaptaciji nepokretnosti Naručioca koji se nalazi u prizemlju, u stambeno poslovnoj zgradi br.5, ukupne korisne površine 70m2, a sve u ul.Kralja Petra I br.30, Paraćin

NARUČILAC: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D.

Adaptacija poslovnog prostora u Požeškoj 46, Beograd

NARUČILAC: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D.

Izvođenje radova (adaptacija) na lokalu ACCESSORRIZE u Nišu

NARUČILAC: DELTA FASHION DOO

Građevinski radovi na kopu Drmno proširenje spoljašnjeg mašinskog placa

NARUČILAC: „TERMOELEKTRANE I KOPOVI“ KOSTOLAC