1. Ojačavanje temelja zgrade za edukaciju radanika He Đerdap 2 u Badnjevu

INVESTITOR: PD „HE ĐERDAP“ D.O.O.

 

2. Tekuće održavanje poslovne zgrade HEĐ u Beogradu

INVESTITOR: PD „HE ĐERDAP“ D.O.O.

 

3. Nabavka, doprema i ugradnja materijala na zaštiti tunela „ Straževica“

INVESTITOR: ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D.

 

4. Izvođenje radova na lokalu „ALDO“ u Nišu

INVESTITOR: DELTA SPORT DOO

 

5.Izvođenje radova na lokalu ACCESSORRIZE u Nišu       

INVESTITOR: DELTA FASHION DOO