1. Izvođenje molersko-farbarskih radova u filijalama i ekspoziturama Naručioca(31 eksp.)

INVESTITOR: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D.

 

2. Rekonstrukcija vodovodne instalacije na objektu HYPO HILL , Trgovačka 2 u Beogradu

INVESTITOR: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D.

 

3. Adaptacija poslovnog prostora u objketu Stadion Shoping centar, Zaplanjska 32, lokal 0/17 u Beogradu

INVESTITOR: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D.

 

4. Sanacija hidroizolacije i sprečavanje prodora podzemne vode na objektu HAAB u Bečeju, Trg Oslobođenja 4

INVESTITOR: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D.

 

5. Izvođenje građevinskih i dela građevinsko-zanatskih radova na apartmantskom objektu "Vidik" na Kopaoniku

INVESTITOR: SPACE AGE DOO

 

6. radovi na adaptaciji lokala na Banovom Brdu, Požeška 108 u prizemlju i suterenu

INVESTITOR: ĐAK DOO

 

7. arhitektonsko građevinski, vik, elektro i mašinski radovi u TC Big Cee u Novom Sadu, ul. Sentandrejski put 11

INVESTITOR: ĐAK DOO

 

8. adaptacija poslovnog prostora u Vranju, Lenjinova 12, tender BEL/12/0096

INVESTITOR: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D.

 

9. Investiciono održavanje objekta HBSE u Bačkoj Palanci

INVESTITOR: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D.

 

10. Adaptacija lokala u naselju Stepa Stepanović, ul. Vojvode stepe 415t

INVESTITOR: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D.

 

11. izvođenje radova na adaptaciji nepokretnosti Naručioca koji se nalazi u prizemlju, u stambeno poslovnoj zgradi br.5, ukupne korisne površine 70m2, a sve u ul.Kralja Petra I br.30

INVESTITOR: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D.

 

12. Izvođenje molersko-farbarskih radova u filijalama i ekspoziturama Naručioca(31 eksp.)

INVESTITOR: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D. 

 

13. Rekonstrukcija vodovodne instalacije na objektu HYPO HILL , Trgovačka 2 u Beogradu

INVESTITOR: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D. 

 

14. Adaptacija poslovnog prostora u objketu Stadion Shoping centar, Zaplanjska 32, lokal 0/17 u Beogradu

INVESTITOR: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D. 

 

15. Sanacija hidroizolacije i sprečavanje prodora podzemne vode na objektu HAAB u Bečeju, Trg Oslobođenja 4

INVESTITOR: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D. 

 

16. Izvođenje građevinskih i dela građevinsko-zanatskih radova  na apartmantskom objektu "Vidik" na Kopaoniku

INVESTITOR: SPACE AGE DOO

 

17. Radovi na adaptaciji lokala na Banovom Brdu, Požeška 108 u prizemlju i suterenu

INVESTITOR: ĐAK DOO

 

18. Arhitektonsko građevinski, vik, elektro i mašinski radovi u TC Big Cee u Novom Sadu, ul. Sentandrejski put 11

INVESTITOR: ĐAK DOO

 

19. Adaptacija poslovnog prostora u Vranju, Lenjinova 12, tender BEL/12/0096

INVESTITOR: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D. 

 

20. Investiciono održavanje objekta HBSE u Bačkoj Palanci

INVESTITOR: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D. 

 

21. Adaptacija lokala u naselju Stepa Stepanović, ul. Vojvode stepe 415t

INVESTITOR: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D. 

 

22. Izvođenje radova na adaptaciji nepokretnosti Naručioca koji se nalazi u prizemlju, u stambeno poslovnoj zgradi br.5, ukupne korisne površine 70m2, a sve u ul.Kralja Petra I br.30, Paraćin

INVESTITOR: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D.