Izvođenje građevinskih radova na izgradnji stambene zgrade L1 u ul. Ž. Zrenjanina-Vršac

INVESTITOR: GRAD - INŽENJERING

 

Izvođenje radova na sanaciji krova poslovne zgrade HE Đerdap u Beogradu

INVESTITOR: EPS JP ĐERDAP

 

Radovi na zameni krovnog pokrivača zgrade Osnovne škole u naselju Vajuga

INVESTITOR: EPS JP ĐERDAP

 

Izvođenje radova na sanaciji sanitarnih prostorija u Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Kladovu

INVESTITOR: WETRICOM d.o.o.  u svojstvu donatora

 

Izvođenje radova na uređenju prostorija čuvarnice na CS "Borča nova"

INVESTITOR: VP "SIBNICA" KRNJAČA - BEOGRAD

 

Izvođenje  radova na krčenju šiblja i drugog rastinja za potrebe snimanja prve drenažne linije

sektora  Ivanovo-Pančevo.

INVESTITOR: EPS JP ĐERDAP

 

Izvođenje građevinskih, zanatskih i instalacionih radova na objektu "NIKE OUTLET" u Novom

Beogradu

INVESTITOR: DELTA SPORT

 

Izvođenje građevinskih  radova na pumpnoj stanici br.6-Kladovo.

INVESTITOR: EPS JP ĐERDAP

 

Izvođenje građevinskih, zanatskih i instalacionih radova na objektu "COSTA COFFEE" u Novom

 Beogradu.

INVESTITOR: DELTA COFFEE

 

Izvođenje grubih građevinskih radova  na stambenom objektu P0+p+1 u ul. Dančenka Nemirovića

 u Beogradu

INVESTITOR: BOBAN STANOJEVIĆ