Rekonstrukcija i adaptacija poslovnog prostora u Kragujevcu, Kralja Petra I, br.10

NARUČILAC:HALKBANK A.D.

Rekonstrukcija i adaptacija poslovnog prostora u Tutinu, ul. Peštarska 2

NARUČILAC:HALKBANK A.D. 

Izvođenje građevinsko-zanatskih radova u sklopu rekonstrukcije i dogradnje-nadziđivanja postojećeg objekta u ul.Svetog Save br.10 u Beogradu

NARUČILAC: MD INTERNATIONAL INVEST

Adaptacija poslovnog prostora naručioca u Beogradu, Zemun, Gospodska 11

NARUČILAC: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D. 

1. Adaptacija poslovnog prostora u Staroj Pazovi, ul Ćirila i Metodija 2

INVESTITOR: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D.