Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektu „COSTA AKADEMIJA“u N.Beogradu, ul. Goce Delčeva br.34a/l

NARUČILAC: DELTA COFFEE D.O.O.

 

Izvođenje građevinskih radova - sanacija kosih mostova A1 i A6

NARUČILAC: TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC

 

Izvođenje radova na izradi pomoćnog parkinga u podzemnu garažu u ul. Milentija Popovića u Novom Beogradu

NARUČILAC: DELTA SPORT D.O.O.

 

Sanacija krovne izolacije na objektu "NIKE OUTLET" u ul. Goce Delčeva 34 u Novom Beogradu.

NARUČILAC: DELTA SPORT D.O.O.

 

Izrada kanala u levoj tuneskoj cevi na lokaciji tunela "Železnik" u okviru deonice Dobanovci-Bubanj potok

NARUČILAC: GP"PLANUM"A.D.

 

Građevinski, zanatski i instalacioni radovi na objektu "COSTA COFFEE PLAŽA" u Beogradu na Adi Ciganliji.

NARUČILAC: DELTA COFFEE D.O.O.

 

Izrada ograde i sanacija objekta na "Drmno" drobilani - Kostolac

NARUČILAC: TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC

 

Građevinsko zanatski radovi na gasifikacionoj stanici tečnog azota u krugu fabrike bakarnih cevi Majdanpek

NARUČILAC: FBC MAJDANPEK

 

Izvođenje grubih građevinskih radova na stambenom objektu P0+p+1 u ul. Dančenka Nemirovića u Beogradu

NARUČILAC: BOBAN STANOJEVIĆ

 

Izvođenje građevinskih radova na izgradnji stambene zgrade L1 u ul. Ž. Zrenjanina-Vršac

NARUČILAC: GRAD - INŽENJERING

 

Izvođenje građevinskih radova na izgradnji stambene zgrade L2 u ul. Ž. Zrenjanina-Vršac

NARUČILAC: GRAD – INŽENJERING D.O.O.