1.Izvođenje građevinskih radova na objektu bunarskog okna i prelivne šahte crpne stanice u ul. Svetog Save u Obrenovcu
INVESTITOR : JP ZA IZGRADNJU OBRENOVCA