1. Izvođenje pripremnih radova na izgradnji mosta preko Rečke reke

INVESTITOR: PD „HE ĐERDAP“ D.O.O.

 

2. Izvođenje radova na izradi stambeno-poslovnog kompleksa u Starim Banovcima

INVESTITOR: „TANKMONT“ D.O.O.

 

3.Građevinski radovi na kopu Drmno  proširenje spoljašnjeg mašinskog placa

INVESTITOR: „TERMOELEKTRANE I KOPOVI“ KOSTOLAC