Izvođenje radova (adaptacija) na lokalu ACCESSORRIZE u Nišu

NARUČILAC: DELTA FASHION DOO

Građevinski radovi na kopu Drmno proširenje spoljašnjeg mašinskog placa

NARUČILAC: „TERMOELEKTRANE I KOPOVI“ KOSTOLAC

Izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptacijilokala „NIKE“ u ul. Knez Mihajlova br. 20 u Beogradu

NARUČILAC: „DELTA SPORT“ D.O.O.

Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektu „COSTA AKADEMIJA“u N.Beogradu, ul. Goce Delčeva br.34a/l

NARUČILAC: DELTA COFFEE D.O.O.