1. Zemljani, betonski i armirano betonski radovi,  armirački radovi, deo radova u lomljenom kamenu, šljunku i pesku i deo ostalih radova - KOLUBARA

INVESTITOR: STRABAG DOO

 

2. Radovi na nastavku izgradnje regionalnog podsistema „Tisa-Palić“ – radovi na nastavku iskopa kanala „Adorjan – Velebit“

INVESTITOR: JKP VODE VOJVODINE

 

3. Rekonstrukcija kanalizacije u ulici Živka Davidovića(od Kačićeve nove do Kozarčeve)

INVESTITOR: DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA JP

 

4. Izgradnja kišne kanalizacije i drenaže u zoni petlje Orlovača

INVESTITOR: STRABAG DOO

 

5. Uklanjanje nanosa i trske iz kanala Vrbas Bezdan km 10+598km 13+725 (br.VI-359/2-14)

INVESTITOR: JKP VODE VOJVODINE

  

6. Izgradnja hidrotehničke infrastrukture u ul. Bakal Milosava u Loznici

INVESTITOR: JP GRAD LOZNICA

 

7. izvođenje radova na fekalnoj kanalizaciji u Starom Mihajlovcu

INVESTITOR: PD HE ĐERDAP

 

8. Izgradnja fekalne kanalizacije u Rtkovu

INVESTITOR: PD HE ĐERDAP

 

9. Izgradnja fekalne kanalizacije u Korbovu

INVESTITOR: PD HE ĐERDAP

 

10. Izgradnja fekalne kanalizacije u Korbovu

INVESTITOR: PD HE ĐERDAP

 

11. Rekonstrukcija distributivne vodovodne mreže u Aleksincu

INVESTITOR: JKP VODOVOD I KANALIZACIJA ALEKSINAC

 

141. Tehnička infrastruktura u zoni Golubačke tvrđave

INVESTITOR: DOO GOLUBAČKA TVRĐAVA

 

12. izvođenje radova na izgradnji vodovoda Pilana-Drinska Stena - Donja Borina za potrebe opštine Mali Zvornik

INVESTITOR: OPŠTINA MALI ZVORNIK

 

13.Izvođenje radova na regulaciji reke Resave od uliva u Veliku Moravu do Potoka buka

INVESTITOR: JVP SRBIJAVODE