Kišna kanalizacija odvodnjavanje saobraćajnice Severna tangenta od ulice Cara Dušana do denivalisane raskrsice Kovilovo

NARUČILAC: MBA MILJKOVIĆ 

 

Rekonstrukcija distributivne vodovodne mreže u Aleksincu

NARUČILAC: JKP VODOVOD I KANALIZACIJA ALEKSINAC

 

Izvođenje radova na regulaciji reke Resave od uliva u Veliku Moravu do potoka Buka 

NARUČILAC: JVP SRBIJAVODE

 

Izvođenje radova na fekalnoj kanalizaciji u Starom Mihajlovcu 

NARUČILAC: PD HE ĐERDAP 

 

Izgradnja hidrotehničke infrastrukture u ul. Bakal Milosava u Loznici 

NARUČILAC: JP GRAD LOZNICA

 

Uklanjanje nanosa i trske iz kanala Vrbas Bezdan km 10+598km 13+725 (br.VI-359/214) 

NARUČILAC: JKP VODE VOJVODINE

 

Izgradnja kišne kanalizacije i drenaže u zoni petlje Orlovača 

NARUČILAC: STRABAG DOO

 

Rekonstrukcija kanalizacije u ulici Živka Davidovića(od Kačićeve nove do Kozarčeve) 

NARUČILAC: DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA JP 

 

IIzvođenje dela preostalih radova (razvod kišne kanalizacije sa mostova) sa mostova u okviru izgradnje UMP:Ib faza, Požeška ulica -veza petlja Hipodrom i petlja Radnička sa pripadajućom infrastrukturom u Beogradu

NARUČILAC: RATKO MITROVIĆ - NISKOGRADNJA

 

Radovi na nastavku izgradnje regionalnog podsistema "Tisa-Palić"- radovi na nastavku iskopa kanala "Adorjan - Velebit"

NARUČILAC: JKP VODE VOJVODINE