Vodovod i kanalizacija u Vojvodjanskoj ulici 

NARUČILAC: STRABAG DOO

 

Radovi na sanaciji cevovoda i priključaka u naselju Ciglana 

NARUČILAC: JKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVAC

 

IIzvođenje radova na sanaciji fekalne kanalizacije i kanlaizacionih šahti u Bariču 

NARUČILAC: JKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVAC

 

Izvođenje građevinskih radova na izgradnji fekalnih pumpnih stanica Rečka reka II faza i Suvaja u naselju Brza Palanka

NARUČILAC: MESNA ZAJEDNICA BRZA PALANKA 

 

Izvođenje radova na vodosnabdevanju mz Kličevac III faza

NARUČILAC: KOLUBARA D.O.O. MIONICA

 

Kišna kanalizacija za potrebe izgradnje Mosta na reci Savi (most preko Ade) na novobeogradskoj i čukaričkoj strani

NARUČILAC: MILLENNIUM TEAM Ugovor br..7933/12-01/A 28.08.2012.

 

Komplet radovi na spoljnim instalacijama vodovoda i kanalizacije sa priključenjem na postojeću uličnu mrežu vodovoda i kanalizacije u okviru izgradnje objekta 3A koji se sastoji od 5 lamela Stepa Stepanović

NARUČILAC: PMC INŽENJERING 

 

Radovi na HMS Pančevački rit - spisak kanala za rehabilitaciju 4 – sliv Belanoš, Dunavac 

NARUČILAC: JVP BEOGRADVODE

 

Izgradnja kišnog kolektora za stambeno poslovni kompleks kasarne Stepa Stepanović na Voždovcu- Saobraćajnice za područje između ulica Kumodraška, Kružni put i blokova u ul. Vojvode Stepe

NARUČILAC: DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA

 

Sanacija crpne stanice „Smederevo“ 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Milutinovac 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Kompletni radovi na izradi spoljne fekalne kanalizacije u GP4 I delu saobraćajnice SU1 I SLIV1, kišne kanalizacije SLIV GP4,kao i spoljne vodovodne I baštenske hidrantske mreže na GP4 I pristupnim saobraćajnicam , na lokaciji kompleksa kasarne Stepa Stepanović u Beogradu na Voždovcu

NARUČILAC: PMC INŽENJERING

 

Izrada drugog reda prskača na kaseti A na deponiji pepela SKO

NARUČILAC: TE-KO KOSTOLAC