1. Saobraćajnice za područje između ulica: Kumodraška, Kružni put i blokova uz ul.Vojvode Stepe Izvođenje dodatnih radova na izgradnji kišnog kolektora za stambeno-poslovni kompleks kasarne Stepa Stepanović na Voždovcu

INVESTITOR: DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA JP

 

2. Izvođenje građevinskih radova na izgradnji fekalnih pumpnih stanica Rečka reka II faza i Suvaja u naselju Brza Palanka

INVESTITOR: RATKO MITROVIĆ - NISKOGRADNJA

 

3. Izvođenje dela preostalih radova (razvod kišne kanalizacije sa mostova)  sa mostova u okviru izgradnje UMP:Ib faza, Požeška ulica od raskrsnice sa ulicom Vladimira Radovanovića, do mesta spajanja sa rampama Požeška- Paštrovićeva i Paštrovićeva - Požeška i rekonstrukcija Paštrovićeve ulice od ulice Vase Stajića do veze na novoprojektovanu Požešku ulicu, sa pripadajućom infrastrukturom u Beogradu i Ic faza - veza petlja Hipodrom i petlja Radnička sa pripadajućom infrastrukturom u Beogradu

INVESTITOR: MESNA ZAJEDNICA BRZA PALANKA

 

4. Izvođenje radova na sanaciji fekalne kanalizacije i kanlaizacionih šahti u Bariču

INVESTITOR: JKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVAC

 

5. izrada fekalne kanalizacije  naselja Milutinovic

INVESTITOR: PD HE ĐERDAP DOO

 

6. vodovod i kanalizacija u Vojvodjanskoj ulici

INVESTITOR: STRABAG DOO

 

7. Kišna kanalizacija odvodnjavanje saobraćajnice Severna tangenta od ulice Cara Dušana do denivalisane raskrsice Kovilovo

INVESTITOR: MBA MILJKOVIĆ

 

8. Radovi na sanaciji cevovoda i priključaka u naselju Ciglana

INVESTITOR: JKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVAC

 

9. Saobraćajnice za područje između ulica: Kumodraška, Kružni put i blokova uz ul.Vojvode Stepe Izvođenje dodatnih radova na izgradnji kišnog kolektora za stambeno-poslovni kompleks kasarne Stepa Stepanović na Voždovcu

INVESTITOR: DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA JP

 

10. Izvođenje građevinskih radova na izgradnji fekalnih pumpnih stanica Rečka reka II faza i Suvaja u naselju Brza Palanka

INVESTITOR: MESNA ZAJEDNICA BRZA PALANKA

 

11. Izvođenje dela preostalih radova (razvod kišne kanalizacije sa mostova)  sa mostova u okviru izgradnje UMP:Ib faza, Požeška ulica od raskrsnice sa ulicom Vladimira Radovanovića, do mesta spajanja sa rampama Požeška- Paštrovićeva i Paštrovićeva - Požeška i rekonstrukcija Paštrovićeve ulice od ulice Vase Stajića do veze na novoprojektovanu Požešku ulicu, sa pripadajućom infrastrukturom u Beogradu i Ic faza - veza petlja Hipodrom i petlja Radnička sa pripadajućom infrastrukturom u Beogradu

INVESTITOR: RATKO MITROVIĆ - NISKOGRADNJA

 

12. Izvođenje radova na sanaciji fekalne kanalizacije i kanlaizacionih šahti u Bariču

INVESTITOR: JKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVAC

 

13. izrada fekalne kanalizacije  naselja Milutinovic

INVESTITOR: PD HE ĐERDAP DOO

 

14. vodovod i kanalizacija u Vojvodjanskoj ulici

INVESTITOR: STRABAG DOO

 

15. Kišna kanalizacija odvodnjavanje saobraćajnice Severna tangenta od ulice Cara Dušana do denivalisane raskrsice Kovilovo

INVESTITOR: MBA MILJKOVIĆ

 

16. Radovi na sanaciji cevovoda i priključaka u naselju Ciglana

INVESTITOR: JKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVAC