TeIzvođenje radova na sanaciji klizišta Bistrica 1- sistem za odvodnjavanje i izrada novih objekata na državnom putu IB 27, na projektu Lazarevac 4-Aranđelovac 1

NARUČILAC: STRABAG DOO

 

zvođenje radova na fekalnoj kanalizaciji u Rtkovu

NARUČILAC: JP EPS BEOGRAD - OGRANAK HE ĐERDAP

 

Izvođenje radova na fekalnoj kanalizaciji u Velikoj Vrbici

NARUČILAC: JP EPS BEOGRAD - OGRANAK HE ĐERDAP

 

Izvođenje radova na fekalnoj kanalizaciji u Korbovu

NARUČILAC: JP EPS BEOGRAD - OGRANAK HE ĐERDAP

 

Izvođenje radova na fekalnoj kanalizaciji u Starom Mihajlovcu

NARUČILAC: JP EPS BEOGRAD - OGRANAK HE ĐERDAP

 

Izvođenje radova na uređenju Kaljavog potoka u dužini od 110 m

NARUČILAC: JVP BEOGRADVODE

 

Radovi na izgradnji vodovoda deonica Pilana - Drinska stena

NARUČILAC: OPŠTINA MALI ZVORNIK

 

Čišćenje korita reke Zamne

NARUČILAC: AD VODOPRIVREDA POŽAREVAC

 

Izvođenje radova na izgradnji kružnog rezervoara za sprinkler, temelj i podnu ploču pumpne stanice postrojenja RECUPERI IMPIANTO u fabrici sredstava za lepljenje VIBAC u Jagodini

NARUČILAC: BEONANT DOO

 

Izvođenje radova na objektima regulacije Dubokog potoka II faza u skladu sa Tehničkim projektorm "Zaštita površinskog kopa "Tamnava-Zapadno polje" od velikih voda sa međusliva Kladnice uključujući vode Dubokog potoka - II faza"

NARUČILAC: STRABAG DOO

 

Izvođenje radova na sanaciji oštećenja desne obale reke Dunav obaloutvrda Žitomlin u dužini od 50 metara

NARUČILAC: JVP BEOGRADVODE