Izmena hidromašinske opreme na FCS Milutinović 

NARUČILAC: PD HE ĐERDAP

 

Dodatni radovi na izgradnjirelejnih pumpnih stanica na fekalnoj kanalizaciji naselja Stari Mihajlovac 

NARUČILAC: PD HE ĐERDAP

 

Izgradnja crpne stanice za naselje industrijski park i naselje na radujevačkom putu u Negotinu 

NARUČILAC: JP ZA GRAĐ.ZEMLJIŠTE OPOŠTINE NEGOTIN

 

Izgradnja kraka VIII fekalne kanalizacije u naselju Grabovica 

NARUČILAC: PD HE ĐERDAP

 

Izgradnja fekalne kanalizacije u delu naselja Mihajlovac 

NARUČILAC: PD HE ĐERDAP

 

Sanacija kišne kanalizacije sa izlivom u Tamnavu 

NARUČILAC: JP ZA IZGRADNJU OBRENOVCA 

 

Radovi na projektu S5 u Obrenovcu 

NARUČILAC: STRABAG

 

Nabavka i montaža kišnih separatora na saobraćajnici S5 u Obrenovcu 

NARUČILAC: DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA 

 

Izrada distributivne mreže II faze vodoizvorišta sela Kličevac 

NARUČILAC: KOLUBARA D.O.O. MIONICA

 

Nabavka i montaža kišnih separatora na saobraćajnici S5 u Obrenovcu 

NARUČILAC: DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA 

 

Sanacija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kladušnici 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Izgradnja relejnih pumpnih stanica na fekalnoj kanalizaciji naselja Stari Mihajlovac 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Izrada distributivne mreže I faze vodizvorišta Kličevac 

NARUČILAC: „KOLUBARA“DOO MIONICA

 

Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže sliva glavnog fekalnog kolektora I u MZ Belo Polje 

NARUČILAC: JKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVAC

 

Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Partizanskoj, Ulici Sutjeskoj i Kolište 5 - u Kostolcu prečnika 250 mm (dužine 1787) i prepumpne crpne stanice.

NARUČILAC:GRADSKA OPŠTINA KOSTOLAC