1. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Milutinovac

INVESTITOR: PD “HE ĐERDAP”

 

2. Izgradnja relejnih pumpnih stanica na fekalnoj kanalizaciji naselja Stari Mihajlovac

INVESTITOR: PD “HE ĐERDAP”

 

3. Sanacija crpne stanice „Smederevo“

INVESTITOR: PD “HE ĐERDAP”

 

4. Izgradnja kišnog kolektora za stambeno poslovni kompleks kasarne Stepa Stepanović na Voždovcu- Saobraćajnice za područje između ulica Kumodraška, Kružni put i blokova u ul. Vojvode Stepe

INVESTITOR: DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA

 

5. Sanacija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kladušnici

INVESTITOR: PD “HE ĐERDAP”

 

6. Nabavka i montaža kišnih separatora na saobraćajnici S5 u Obrenovcu

INVESTITOR: DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA

 

7. Radovi na HMS Pančevački rit - spisak kanala za rehabilitaciju 4 – sliv Belanoš, Dunavac

INVESTITOR: JVP BEOGRADVODE

 

8. Izrada distributivne mreže II faze vodoizvorišta sela Kličevac

INVESTITOR: KOLUBARA D.O.O. MIONICA

 

9. Nabavka i montaža kišnih separatora na saobraćajnici S5 u Obrenovcu

INVESTITOR: DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA

 

10. Radovi na projektu S5 u Obrenovcu

INVESTITOR: STRABAG

 

11. Sanacija kišne kanalizacije sa izlivom u Tamnavu

INVESTITOR: JP ZA IZGRADNJU OBRENOVCA

 

12. Uređenje prinasipskog pojasa na nebranjenoj strani desnoobalnog nasipa uz Tamiš

INVESTITOR: PD HE ĐERDAP

 

13. Izgradnja fekalne kanalizacije u delu naselja Mihajlovac

INVESTITOR: PD HE ĐERDAP

 

14. Komplet radovi na spoljnim instalacijama vodovoda i kanalizacije sa priključenjem na postojeću uličnu mrežu vodovoda i kanalizacije za objekte 2D i 2E u okviru izgradnje objekata 2D i 2E sa ukupno 6 lamela Stepa Stepanović

INVESTITOR: PMC INŽENJERING

 

15. Komplet radovi na spoljnim instalacijama vodovoda i kanalizacije sa priključenjem na postojeću uličnu mrežu vodovoda i kanalizacije u okviru izgradnje objekta 3A koji se sastoji od 5 lamela Stepa Stepanović

INVESTITOR: PMC INŽENJERING

 

16. Izgradnja kraka VIII fekalne kanalizacije u naselju Grabovica

INVESTITOR: PD HE ĐERDAP

 

17. Izgradnja crpne stanice za naselje industrijski park i naselje na radujevačkom putu u Negotinu

INVESTITOR: JP ZA GRAĐ.ZEMLJIŠTE OPOŠTINE NEGOTIN

 

122. Dodatni radovi na izgradnji relejnih pumpnih stanica na fekalnoj kanalizaciji naselja Stari Mihajlovac

INVESTITOR: PD HE ĐERDAP

 

18. Kišna kanalizacija za potrebe izgradnje Mosta na reci Savi (most preko Ade) na novobeogradskoj i čukaričkoj strani

INVESTITOR: MILLENNIUM TEAM

 

19. Izvođenje radova na vodosnabdevanju mz Kličevac III faza

INVESTITOR: KOLUBARA D.O.O. MIONICA

 

20. Zamena hidromašinske opreme na FCS Milutinović

INVESTITOR: PD HE ĐERDAP

 

21. Izrada drugog reda prskača na kaseti A na deponiji pepela SKO

INVESTITOR: TE-KO KOSTOLAC