1. Radovi na betonskoj oblozi u Ivanovu

INVESTITOR: PD “HE ĐERDAP”

 

2.Izvođenje radova na instalaciji vodovoda i kanalizacije zgrade za edukaciju radnika HE Đerdap2

INVESTITOR: PD “HE ĐERDAP”

 

3.Izgradnja dela atmosferske kanalizacije u ulici 22.septembra u Kladovu

INVESTITOR: JP ZA PLANIRANJE, IZGRADNJU I UREĐENJE KLADOVO

 

4.Izgradnja crpne stanice 8 u Ratarskoj ulici kod pruge u Požarevcu

INVESTITOR: DIREKCIJA  ZA IZGRADNJU GRADA POŽAREVCA

 

5.Nastavak izgradnje fekalne kanalizacije Negotin sa kućnim priključcima

INVESTITOR: OPŠTINA NEGOTIN

 

6.Rekonstrukcija  kišnog- atmosferskog kanala  u ul. 12. Septembra, Marinka Blagojevića i Čučuk

Stane, potez od železničke stanice do kanala

INVESTITOR: OPŠTINA NEGOTIN

 

7.Sanacija cevovoda i priključaka u naselju Rvati

INVESTITOR: JKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVAC

 

8. Dodatni radovi na nadvišenju nasipa Vinci - Požeženo, sektor Požeženo - ušće Peka

INVESTITOR: PD “HE ĐERDAP”

 

9. Izrada izlivne konstrukcije na kišnoj kanalizaciji u naseslju Topolice u Obrenovcu

INVESTITOR: JP ZA IZGRADNJU OBRENOVCA

 

10.Dodatni radovi na izgradnji dela atmosferske kanalizacije u ulici 22.septembra u Kladovu-deo na Trgu kralja Petra

INVESTITOR: DIREKCIJA ZA PLANIRANJE, IZGRADNJU I UREĐENJE KLADOVO

 

11.Novi radovi na izgradnji dela atmosferske kanalizacije u ulici 22.septembra u Kladovu-deo na Trgu kralja Petra

INVESTITOR: DIREKCIJA ZA PLANIRANJE, IZGRADNJU I UREĐENJE KLADOVO

 

12.Izvođenje radova na čišćenju jame u FCS Kupinac

INVESTITOR: JKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVAC

 

13. Projektovanje i izrada II faze fekalne kanalizacije naselja Kanal

INVESTITOR:GRADSKA OPŠTINA KOSTOLAC

 

14. Izgradnja kanalizaciono crpne stanice Krnjača I sa dovodono - odvodnim kolektorom od Pančevačkog puta do izliva u Dunav i pristupnom saobraćajnicom, III partiaj Potisni cevovod 2 fi 600 od KCS Krnjača I do izliva u Dunav

INVESTITOR: DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA

 

15. Izvođenje radova na fekalnoj kanalizaciji u Davidovcu

INVESTITOR: PD “HE ĐERDAP”

 

16. Sanacija krune nasipa CS Požeženo ušće Peka, završna deonica do mosta u dužini oko 1400 m

INVESTITOR: PD “HE ĐERDAP”

 

17. Izvođenje radova na rekonstrukciji kišnog-atmosferskog kanala u ul. 12 septembra, Marinka Blagojevića i Čučuk Stane, potez od železničke stanice do kanala, kao i za dodatne radove.

INVESTITOR: OPŠTINA NEGOTIN

 

18. Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Partizanskoj, Ulici Sutjeskoj i Kolište 5 - u Kostolcu prečnika 250 mm (dužine 1787) i prepumpne crpne stanice.

INVESTITOR:GRADSKA OPŠTINA KOSTOLAC

 

19. Izvođenje dodatnih radova na izgradnji kanalizaciono crpne stanice Krnjača I sa dovodno odvodnim kolektorom od Pančevačkog puta do izliva u Dunav i pristupnom saobraćajnicom III partija - potisni cevovod 2 fi 600 mm od kcs Krnjača I do izliva u Dunav

INVESTITOR: DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA

 

20. Izrada pumpne stanice zalivnog sistema kompeksa Kusjak u HE Đerdap 2

INVESTITOR: PD “HE ĐERDAP”

 

21. Kompletni radovi na izradi spoljne fekalne kanalizacije u GP4 I delu saobraćajnice SU1 I SLIV1, kišne kanalizacije SLIV GP4, kao i spoljne vodovodne I baštenske hidrantske mreže na  GP4 I pristupnim saobraćajnicam , na lokacij kompleksa kasarne Stepa Stepanović u Beogradu na Voždovcu

INVESTITOR: PMC INŽENJERING