1.Izvođenje završnih radova na fekalnim pumpnim stanicama u priobalju HE Đerdap 2

INVESTITOR: PD “HE  ĐERDAP”

 

2.Izvođenje radova na rekonstrukciji dela vodovodne mreže u naselju Tekija

INVESTITOR: PD “HE ĐERDAP”

 

3.Izgradnja primarne vodovodne mreže  naselja Ševica : izgradnja vodovoda, izgradnja rezervoara, izvođenje elektroradova  i izgradnja kaptaže

INVESTITOR: MINISTARSTVO ZA NACIONALNI INVESTICIONI  PLAN I OPŠTINA KUČEVO

 

4.Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u ulici Nikole Tesle u naselju Davidovac

INVESTITOR: PD “HE ĐERDAP”

 

5.Izvođenje radova na izgradnji drenažnog sistema u naselju Vajuga

INVESTITOR: PD “HE ĐERDAP”

 

6.Izvođenje radova na odvodnjavanju ulica u naselju Vajuga

INVESTITOR: PD “HE ĐERDAP”

 

7. Izvođenje radova na rekonstrukciji fekalne kanalizacije u Obrenovcu ul. Raje Popovića – ul Đačkog bataljona

INVESTITOR : JKP VODOVOD I KANALIZACIJA OBRENOVAC

 

8. Izvođenje radova na betonskoj oblozi Milje i Ivanovo

INVESTITOR: PD “HE ĐERDAP”

 

9.Izvođenje radova na izgradnji dela drenažnog sistema za odvodnjavanje jaruge  u naselju Vajuga

INVESTITOR: PD “HE ĐERDAP”

 

10. Izgradnja fekalne kanalizacije  ( kolektor)od puta R-109 do IT parka L-2500 m u opštini Inđija

INVESTITOR: MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

 

11.Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Kralja Aleksandra u Kladovu

INVESTITOR: PD “HE ĐERDAP”

 

12.Nadvišenje nasipa Vinci – ušće Peka deonica od CS  „Požeženo“ do ušća Peka suvozemnim putem

INVESTITOR: PD “HE ĐERDAP”

 

13.Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Davidovac

INVESTITOR: PD “HE ĐERDAP”

 

14. Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Pinosava

INVESTITOR: JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA