Nastavak izgradnje kišne kanalizacije unutar bloka B u stambenom naselju “Sava” u Obrenovcu 

NARUČILAC: JP ZA IZGRADNJU OBRENOVCA

 

 

 

Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici 22. septembra u Tekiji 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Izrada pumpne stanice “Golo Brdo” 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Građevinski radovi na nadvišenju nasipa Vinci – Ušće Peka na potezu od crpne stanice Vinci do sela Požeženo, suvozemnim putem

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Izvođenje radova na izradi betonske obloge Milje i Ivanovo 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

 

Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u ulicama Jevremova 2 i Pocerska 1 u naselju Jevremovac, u ul. Žička u naselju Majur, u ul. Cerske Bitke u naselju Jelenča i ul. Đure Pucara u naselju Pocerski Pričinović

NARUČILAC: JKP”VODOVOD-ŠABAC”

 

Izrada prepumpne stanice u Rvatima na kanalu Kupinac u ul. Branislava Nušića 

NARUČILAC: JP ZA IZGRADNJU OBRENOVCA

 

Rekonstrukcija postojeće vodovodne linije i priključaka u ul. Dine Mančića u Smederevu 

NARUČILAC: JKP „VODOVOD“ Smederevo

 

Izgradnja I faze vodovodne mreže od rezervoara Zlatno brdo ka potrošačima u Goričkoj 

NARUČILAC:JKP „VODOVOD“ Smederevo

 

Izgradnja veze kišne kanalizacije u ul. Branislava Nušića u Rvatima sa kanalom Kupinac 

NARUČILAC: JP ZA IZGRADNJU OBRENOVCA