Rekonstrukcija i adaptacija poslovnog prostora u Kragujevcu, Kralja Petra I, br.10

NARUČILAC:HALKBANK A.D.

 

RADOVI U TOKU

Uređenje terena - izrada platoa  pored poslovno trgovinskog centra

NARUČILAC: AMAN

 

Uređenje terena - izrada platoa  pored poslovno trgovinskog centra

NARUČILAC: KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE  SMATSA DOO