Arhitektonsko građevinski radovi, radovi na elektro i telekomunikacionim isntalacijama i radovi na termo-tehničkim instalacijama na poslovnim objektima naručioca u Beogradu, ulica Kneza Danila br.7

NARUČILAC: ZDRAVSTVENA USTANOVA VIVA NOVI SAD

 

Rekonstrukcija i adaptacija poslovnog prostora u Subotici, Štrosmajerova br.4

NARUČILAC:HALKBANK AD

 

Izvođenje radova na zameni završne obloge keramičkih pločica na platou ispred objekta B5, blok 29, Novi Beograd

NARUČILAC: GRAĐEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE

 

Arhitektonsko-građevinski radovi , radovi na elektro i telekomunikacionim instalacijama, kao i radovi na termo-tehničkim instalacijamana poslovnim objektima naručioca u Novom Sadu i Karlovcima

NARUČILAC: ZDRAVSTVENA USTANOVA VIVA NOVI SAD

 

Izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji poslovnog prostora u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 73

NARUČILAC: HALKBANK AD

 

Izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji poslovnog prostora u Zemunu, Gospodska 19

NARUČILAC: HALKBANK AD

 

Adaptacija stana u Prote Mateje br.60-62 u Beogradu

NARUČILAC: HALKBANK AD

 

Rekonstrukcija i adaptacija poslovnog prostora u Beogradu, ul.Makedonska 21

NARUČILAC: HALKBANK AD

 

Rekonstrukcija i adaptacija poslovnog prostora u Tutinu, ul. Peštarska 2

NARUČILAC: HALKBANK AD