Vodovod i kanalizacija u Vojvodjanskoj ulici 

NARUČILAC: STRABAG DOO

Izmena hidromašinske opreme na FCS Milutinović 

NARUČILAC: PD HE ĐERDAP

Izrada pumpne stanice zalivnog sistema kompeksa Kusjak u HE Đerdap 2 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

Sanacija oblaoutvrde Mihajlovac - Slatinski most 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”