Instalaterski radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Leskovcu

NARUČILAC: JKP VODOVOD LESKOVAC

 

RADOVI U TOKU

Izvođenje radova na pozicijama izrade instalacija vodovoda i kanalizacije na objektu "Maloprodajni objekat LIDL RS, Filijala F0107, Novi Beograd, Zemunska 4, K.P. 3015/3, k.o. Novi Beograd

NARUČILAC: TERMO TIM DOO

 

Radovi na izgradnji spoljne hidrantske mreže na postrojenju za pripremu uglja u okviru gradilišta "Kolubara" gradnja Beograd

NARUČILAC: GP PLANUM

 

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul.Despota Stefana /neparna strana/ od Cetinjske do Džordža Vašingtona

NARUČILAC:JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

 

Izvođenje radova na pozicijama izrade instalacija vodovoda i kanalizacije na objektu "Maloprodajni objekat LIDL RS, Filijala F0107, Novi Beograd, Zemunska 4, K.P. 3015/3, k.o. Novi Beograd

NARUČILAC: TERMO TIM DOO

 

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul.Blagoja Parovića od Žarkovačke do Trešnjevke

NARUČILAC: JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA 

 

Sanacija čeličnog cevovoda  DN 300 u Vukasovićevoj ulici

NARUČILAC: JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

 

Vodovodna mreža i atmosferska kanalizacija u Daničićevoj ulici u Negotinu

NARUČILAC: STRABAG

 

Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u Ulici Mladih gorana u Batajnici sa izradom tehničke dokumentacije

NARUČILAC: DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA JP

 

Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ul.Milošev kladenac

NARUČILAC: JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA 

 

Građevinski radovi u vodoprivredi - Izvođenje hitnih sanacioni radova na popravci oštećenja nasipa vodotoka i propusta na Barajevskoj reci od km 0+000 do km 7+969

NARUČILAC: JVP BEOGRADVODE

 

Izvođenje radova na fekalnoj kanalizaciji u Rtkovu

NARUČILAC: JP EPS - OGRANAK HE ĐERDAP

 

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul.Stevana Dukića od Marijane Gregoran do Patrisa Lumumbe

NARUČILAC: JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

 

Radovi na zacevljenju Banjičkog potoka od uliva u Kaljavi potok do km 0+100

NARUČILAC: JVP BEOGRADVODE

 

Potisni cevovod od CS Zuce do rezervoara Šuplja stena

NARUČILAC: JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA 

 

Izvođenje dela radova na objektu HealtCare Europe -

NARUČILAC: KOTO DOO

 

Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u Korbovu

NARUČILAC: JP EPS - OGRANAK HE ĐERDAP