Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u Korbovu

NARUČILAC: JP EPS - OGRANAK HE ĐERDAP

 

Izvođenje radova na fekalnoj kanalizaciji u Rtkovu

NARUČILAC: JP EPS -OGRANAK HE ĐERDAP

 

Izvođenje radova na pozicijama izrade instalacija vodovoda i kanalizacije na objektu "Maloprodajni objekat LIDL RS, Filijala F0107, Novi Beograd, Zemunska 4, K.P. 3015/3, k.o. Novi Beograd

NARUČILAC:TERMO TIM DOO

 

Vodovodna mreža i atmosferska kanalizacija u Daničićevoj ulici u Negotinu

NARUČILAC: STRABAG

 

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Stevana Dukića od Marijane Gregoran do Patrisa Lumumbe u Beogradu

NARUČILAC: JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

 

Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ul.Milošev kladenac

NARUČILAC: JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

 

Sanacija čeličnog cevovoda DN 300 u Vukasovićevoj ulici

NARUČILAC: JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

 

Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže na teritoriji GO Savski venac: Rekonstrukcija vodovodne mreže  u Ulici Mihaila Avramovića od Bulevara Kneza Aleksandra Karađorđevića do Joce Jovanovića.

NARUČILAC: JKPBEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

 

Atmosferska kanalizacija Preljina

NARUČILAC: KOSTAG DOO

 

Građevinski radovi u vodoprivredi - Izvođenje hitnih sanacioni radova na popravci oštećenja nasipa vodotoka i propusta na Barajevskoj reci od km 0+000 do km 7+969

NARUČILAC: JVP BEOGRADVODE

 

 

Instalaterski radovi na rekonstrukciji vodovodne mrežе u Leskovcu

NARUČILAC: JKP VODOVOD LESKOVAC

 

Izvođenje dela radova za rehabilitaciju i proširenje vodovodne mreže u Vranju - u ulicama Jove Zmaja i Omladinskoj, Serija 2, a koji su deo projekta Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji - Program II Faza

NARUČILAC: BEONANT DOO BEOGRAD

 

Izvođenje dela radova na objektu HealtCare Europe

NARUČILAC: KOTO DOO

 

Radovi na zacevljenju Banjičkog potoka od uliva u Kaljavi potok do km 0+100

NARUČILAC: JVP BEOGRADVODE

 

Potisni cevovod od CS Zuce do rezervoara Šuplja stena

NARUČILAC: JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

 

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul.Despota Stefana/neparna strana/ od Cetinjske do Džordža Vašingtona

NARUČILAC:JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

 

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul.Blagoja Parovića od Žarkovačke do Trešnjevke

NARUČILAC: JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA