Izgradnja crpne stanice u naselju Borča u Beogradu

NARUČILAC: PROJEKTOMONTAŽA A.D.

 

Rekonstrukcija vodovoda II visinske zone u Aleksandrovcu

NARUČILAC: JKSP ALEKSANDROVAC

 

 

Izgradnja kanalizacione mreže i priključaka u naselju Mišar, u ul.Vuka Karadžića u Šapcu

NARUČILAC:JKP VODOVOD -ŠABAC

 

 

Sanacija šahte fekalne kanalizacije u Nemanjinoj ulici od šahte 64 do šahte 66 u Obrenovcu

NARUČILAC: JP ZA IZGRADNJU OBRENOVCA

 

 

Izvođenje radova na zameni vodovodne mreže za blok ulica između Pljevaljske, Bulevar kralja Aleksandra, Zage Malivuk i "Precizne mehanike"

NARUČILAC: PROJEKTOMONTAŽA A.D.

 

 

Sanacija šahte fekalne kanalizacije u Nemanjinoj ulici kod kućnog broja 48 u Obrenovcu

NARUČILAC: JP ZA IZGRADNJU OBRENOVCA

 

 

Izgradnja kišne kanalizacije u naselju Pećinci u ul. Braće Vidaković i Jove Neguševića

NARUČILAC: VP "GALOVICA" DP

 

 

Građevinski radovi na izgradnji pumpne stanice br.2 sa povezivanjem na postojeću kanalizaciju naselja Vajuga.

NARUČILAC: EPS JP ĐERDAP

 

 

Izvođenje radova na izgradnji ulivnog šahta u naselju Grabovica.

NARUČILAC:EPS JP ĐERDAP

 

 

Izvođenje građevinskih radova na izgradnji pumpne stanice 1 u okviru fekalne kanalizacije Vajuga.

NARUČILAC: EPS JP ĐERDAP

 

 

Izvođenje radova na sanaciji dela vodovodne mreže naselja Tekija.

NARUČILAC: EPS JP ĐERDAP

 

 

Izvođenje građevinskih radova na pumpnoj stanici br.6-Kladovo.

NARUČILAC: EPS JP ĐERDAP

 

 

Izvođenje radova na izgradnji potisnog cevovoda radi snabdevanja vodom naselja Golo Brdo.

NARUČILAC:EPS JP ĐERDAP

 

 

Izvođenje građevinskih radova na pumpnoj stanici br.3, sa potisom do PS-2, u okviru kanalizacije Stara Vajuga

NARUČILAC: EPS JP ĐERDAP

 

 

Izgradnja spoljnog vodovoda i kanalizacije za objekat za baždarenje vodomera

NARUČILAC:BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

 

 

Izvođenje radova na zameni vodovodne mreže u ul.Bulevar kralja Aleksandra u Beogradu

NARUČILAC:BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

 

 

Izvođenje radova na izgradnji crpne stanice "Sava" sa povezivanjem izvedene kanalizacije u Obrenovcu

NARUČILAC: JP ZA IZGRADNJU OBRENOVCA

 

 

Izvođenje radova na izgradnji dela fekalne kanalizacije naselja Kladušnica

NARUČILAC: EPS JP ĐERDAP