1. Izvođenje molersko-farbarskih radova u filijalama i ekspoziturama Naručioca(31 eksp.)

INVESTITOR: HYPO ALPE ADRIA BANK A.D.

1. Izrada bravarije na tunelu Straževica

INVESTITOR: ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D.

1. Ojačavanje temelja zgrade za edukaciju radanika He Đerdap 2 u Badnjevu

INVESTITOR: PD „HE ĐERDAP“ D.O.O.

1. Izvođenje pripremnih radova na izgradnji mosta preko Rečke reke

INVESTITOR: PD „HE ĐERDAP“ D.O.O.

1. Građevinski, zanatski i instalacioni radovi na objektu“COSTA COFFEE“ GTC SQUARE u

Bloku 41 u Novom Beogradu, III Bulevar

INVESTITOR : DELTA COFFEE